Cooperativa

Els estatuts

Descarrega els estatuts en vigor d’El Rodal SCCL.

Les comissions de treball

Actualment les comissions que tenim són:
 • Activitats
  Xerrades, tallers i accions formatives i de caire social (activitats fetes fins ara).
 • ERP Odoo
  Cicle econòmic de la botiga, gestió i optimització dels processos.
 • Economia
  Gestió de sòcies, economia, comptabilitat i finances.
 • Productores
  Criteris de selecció de proveïdores i relació amb elles.
 • Take home
  Disseny i gestió d’un servei de transport a domicili.
 • Botiga i local
  Arrenjament i manteniment de botiga i magatzem.

Si vols formar part d’alguna comissió o tens propostes escriu a elrodal@elrodal.coop o truca en horari de botiga al 611 662 990.

L'origen

La idea de crear ecobotigues al Vallès Occidental sorgeix de PiC Vallès, una plataforma per teixir ponts entre el camp i la taula, i per impulsar l’agroecologia.

Es crea a 2017 un grup promotor a Sabadell. Després de mesos de treball, a gener de 2018 es crea la cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre El Rodal SCCL.

A mitjan de maig de 2018 obre la botiga El Rodal.

A Terrassa s’ha obert com a resultat de tot aquest procès L’Egarenca. Ambdós col·lectius compartim informació, coneixements, proveïdors i experiències.

Qui som

La cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre és l’encarregada de gestionar l’ecobotiga i dinamitzar la vida social.

La cooperativa té diferents nivells de participació:

 • El consell rector
  Format per activistes, porta la gestió i condueix la cooperativa.
 • Les comissions de treball
 • El grup de suport
  Fan diferents tasques en funció de les necessitats i temps de què disposa.
 • Les sòcies i els socis
  Base del projecte i qui pren les decisions importants en assemblea.
  Escull el Consell rector.