intercooperació

Conveni de col·laboració amb Tracta’m SCCL, cooperativa de fisioteràpia i osteopatia de Sabadell.

Les treballadores d’El Rodal tenen un taller d’ergonomia i un descomptes del 30% en tots els serveis i productes. Les quotaires d’El Rodal tenen un descomptes del 15% en tots els serveis i productes.
I les sòcies treballadores de Tracta’m tenen els mateixos drets i tarifa que les quotaires d’El Rodal.

Conveni de col·laboració i intercooperació amb Som Energia, cooperativa de consumidors/es d’electricitat renovable sense afany de lucre

El més destacable és que les persones sòcies de Som Energia podran pagar la quota d’El Rodal -per tenir el preu reduït de compra- sense haver-se de fer de la cooperativa.

I les sòcies d’El Rodal podran contractar l’electricitat amb Som Energia sense haver-se de fer de la cooperativa.

Conveni de col·laboració i intercooperació amb l’Adenc, associació per a l’estudi i defensa de la natura

Les persones sòcies de l’Adenc podran pagar la quota d’El Rodal -per tenir el preu reduït de compra- sense haver-se de fer de la cooperativa.

I les sòcies d’El Rodal podran participar en les activitats de l’Adenc exclusives per als seus membres o a preu de soci/a sense haver-se d’associar.