Fer-me sòcia o soci

  El capital social obligatori per formar part de la cooperativa sense afany de lucre El Rodal SCCL és de 50 €. El que superi els 50 € serà en concepte de capital social voluntari.
  La persona o organització sòcia té dret a demanar el reemborsament del capital social aportat si deixa de ser sòcia.


  vull ser sòcia o soci d'eL rodaL sccL


  Tria una o més opcions

  QUANTITAT APORTADA AL CAPITAL SOCIAL
  Mínim 50 €

  MÈTODE DE PAGAMENT (obligatori)
  Targeta amb una passarel·la segura de pagamentTransferència al compte correntAra a la botiga

  Per pagar amb targeta fes-ho aquí.
  Si fas una transferència:

  • Fes l'ingrés al cc
   Fiare banca ètica ES93 1550 0001 2600 0943 2725 i posa-hi com a concepte: Capital social i el nom de la persona sòcia o raó social

  • Envia'ns un justificant del pagament a gestio@elrodal.coop.

  DATA (obligatori)

  per favor no enviïs el formulari si no penses fer avui el pagament


  vols fer-te quotaire?

  NoSí, pagant-la trimestralment (36,30 €)Sí, pagant-la anualment (133,10 €)

  Compte corrent (IBAN) per girar la quota

  Girem la quota a inicis de març, juny, setembre i desembre.
  Hauràs de pagar ara la quota des d'ara fins un d'aquests mesos en què ja la girarem (12,10 per mes i 6,05 per mig mes):
  Fes un pagament per al capital social i un altre per a la quota.
  Recorda enviar-nos el rebut del pagament.


  LLISTA DE CORREU PER A TEMES SOCIETARIS -assemblees, etc. (obligatòria)
  Autoritzo a incorporar la meva adreça electrònica a la llista de sòcies i socis

  ENTRAR A ALTRES LLISTES (QUOTAIRES I BUTLLETÍ)
  Si et fas quotaire et recomanem que -almenys- t'apuntis la 2a llista.
  Incorporeu la meva adreça electrònica a la llista del butlletí mensualIncorporeu la meva adreça electrònica a la llista de correu d'aspectes pràctics de compra i comanda (per a quotaires)

  QUOTA REDUÏDA
  Si creus que tens dret a la quota reduïda -meitat de preu- explica'ns el motiu per valorar-ho.

  Si et dona error el formulari (a vegades falla) POTS OMPLIR AQUEST (que mai falla)

  PROTECCIÓ DE DADES
  Enviant el formulari autoritzo a El Rodal SCCL a emmagatzemar les meves dades. Aquesta informació no es compartirà amb cap organització.
  Dades del responsable del tractament:
  Identitat: El Rodal SCCL - NIF F67170159
  Adreça postal: Unió, 46 (08201 Sabadell)
  Telèfon: 691 65 64 68 - Correu electrònic: gestio@elrodal.coop

  A El Rodal SCCL tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal.
  Té dret a obtenir informació sobre si a El Rodal SCCL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant El Rodal SCCL, Unió, 46 (08201 Sabadell) o a l'adreça de correu electrònic gestio@elrodal.coop, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).