Valors

Volem tenir les famílies de Sabadell accés a producte agroecològic però:

  • Amb prou oferta de productes com per no haver d’anar al mercat convencional (grans superfícies).
  • Prou ampli d’horari com perquè la compra s’adapti a les nostres necessitats laborals i familiars.
  • Coherent amb els nostres principis de democràcia, horitzontalitat i cerca del bé comú enlloc de l’enriquiment.
  • Sense que s’hagi de dedicar temps a la gestió del projecte si no es pot o no es vol.

Tot i què El Rodal no demana dedicar temps a la cooperativa, funciona en base a la implicació de les famílies.
Actualment es pot col·laborar en qualsevol d’aquestes comissions:

  • Activitats.
  • Local.
  • Economia.
  • Productores i productors.

Sobirania

Volem que la petita pagesia -la que està arrelada a la terra i al territori- sobrevisqui i tingui futur, per això volem establir relacions de compromís amb els productors propers, de manera que puguin preveure quina sortida tindrà dels seus productes, puguin distribuir la seva producció a persones que valoren el seu esforç per mantenir la biodiversitat i de treballar la terra de manera sostenible.

Aquestes relacions de confiança i compromís mutu són les que poden ajudar a que no depenguin tant d’un mercat convencional, el qual prioritza el benifici econòmic a curt termini per davant de necessitats socials i de sostenibilitat.

Cooperativisme

El cooperativisme és l’organització econòmica que ofereix una alternativa col·lectiva, democràtica i horitzontal a les organitzacions verticals en les que el poder va en funció dels diners. En el nostre cas serà sense afany de lucre per assegurar que tot benefici reverteixi en interessos col·lectius, de consumidors i usuàries perquè ens unim per comprar de manera cooperativa i amb la participació de les productores.

La propietat de la cooperativa -assembleària i autogestionada- és de cada una de les persones o organitzacions que en seran sòcies.

Xarxa

La iniciativa no és sinó una més de les que hi ha a la ciutat i la comarca d’economia social i solidària. Volem defensar llocs de treball dignes al camp i a la ciutat, per impulsar una economia al servei de les persones i els territoris i no de l’especulació, i apostant per la intercooperació i el mercat social, la banca ètica i les energies renovables.  Per enfortir l’economia social i solidària.

Participarem en el Teler Cooperatiu, la xarxa d’economia social i solidària de Sabadell i rodalies, i altres estructures creades per impulsar aquest tipus d’alternatives.

Qualitat

Els productes més sans per al medi ambient també són els millors per a nosaltres. El producte ecològic assegura que els aliments no tinguin agrotòxics ni productes transgènics, que sigui de temporada augmenta les seves propietats nutritives i aporta el que necessita el nostre cos en aquella temporada, que tingui el menys envasos possibles que tingui menys residus químics i que sigui de proximitat augmenta la seves característiques organolèptiques.

Sostenibilitat

Si més d’un terç dels gasos d’efecte invernacle tenen a veure amb l’agroindústria, la perspectiva ecològica ja no és un luxe sinó un imperatiu. Es tindrà en compte la sostenibilitat en la selecció dels productors i productores, en el transport, en els envasos i recursos que s’emprin, i en els proveïdors de serveis d’El Rodal.

Allò que farà que el projecte sigui agroecològic no serà un producte sinó un tarannà que haurà d’estar present des de la terra fins al plat, en tots els processos d’elaboració, emmagatzematge, distribució, consum i residu que volem que s’acosti al zero.

Activisme

El consum de productes agroecològics serà l’activitat central de la cooperativa però no ha de ser l’única. La cooperativa també ha de ser una plataforma per fer activisme en defensa de la sobirania alimentària, del parc agrari i del reconeixement de la terra com un espai necessari i no especulatiu, o la cultura pagesa.

Igualment el Rodal ha de ser un espai per organitzar activitats i tallers, visites al camp, fires i altres.