protecció de dades

Confidencialitat i protecció de dades personals

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la persona usuària del web consent que:

  • Totes les dades personals facilitades a través dels formularis de recollida de dades del web seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del qual n’és responsable El Rodal.
  • El Rodal tracta les dades personals facilitades de forma confidencial i amb la finalitat de: (I) participar en els serveis i activitats de la cooperativa, (II) gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació de la persona usuària amb el Rodal (III) promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereix la cooperativa així com de les de tercers que operin en l’àmbit de l’agroecologia, (IV) autoritzar l’enviament per correu ordinari o comunicació electrònica (correu electrònic, xat o SMS d’informació relativa a qualsevol aspecte anterior.
  • Fent clic al botó “Enviar” la persona usuària autoritza la cessió de les seves dades personals sol·licitades a les finalitats abans relacionades i a favor de qualsevol de les entitats abans citades. Així mateix, fent clic al botó «Enviar» del corresponent formulari, autoritza que les seves dades puguin ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials o de difusió per correu ordinari o mitjans electrònics.
    Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.
  • El Rodal cancel·larà, esborrarà o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats abans citades.
    La persona usuària podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a l’adreça elrodal@pangea.org, o bé a través del web d’El Rodal indicant expressament el concret dret que vol exercitar.