el estatuts

Descarrega els estatuts en vigor d’El Rodal SCCL.

les comissions de treball

Actualment les comissions que tenim són:
 • Activitats
  Xerrades, tallers i accions formatives i de caire social (activitats fetes fins ara).
 • ERP Odoo
  Cicle econòmic de la botiga, gestió i optimització dels processos.
 • Economia
  Gestió de sòcies, economia, comptabilitat i finances.
 • Productores
  Criteris de selecció de proveïdores i relació amb elles.
 • Take home
  Disseny i gestió d’un servei de transport a domicili.
 • Botiga i local
  Arrenjament i manteniment de botiga i magatzem.

Si vols formar part d’alguna comissió o tens propostes escriu a elrodal@elrodal.coop o truca en horari de botiga al 611 662 990.

qui som, què hem fet

La idea de crear ecobotigues al Vallès Occidental sorgeix de PiC Vallès, una plataforma per teixir ponts entre el camp i la taula, i per impulsar l’agroecologia.

Es crea a 2017 un grup promotor a Sabadell. Després de mesos de treball, a gener de 2018 es crea la cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre El Rodal SCCL.

A mitjan de maig de 2018 obre la botiga El Rodal.

A Terrassa s’ha obert com a resultat de tot aquest procès L’Egarenca. Ambdós col·lectius compartim informació, coneixements, proveïdors i experiències.

qui som, què hem fet

La cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre és l’encarregada de gestionar l’ecobotiga i dinamitzar la vida social.

La cooperativa té diferents nivells de participació:

 • El consell rector
  Format per activistes, porta la gestió i condueix la cooperativa.
 • Les comissions de treball
 • El grup de suport
  Fan diferents tasques en funció de les necessitats i temps de què disposa.
 • Les sòcies i els socis
  Base del projecte i qui pren les decisions importants en assemblea.
  Escull el Consell rector.