eL rodaL

una botiga agroecològica cooperativa a Sabadell

Més facilitats per a les famílies, més sortida per a les productores

el desig

Volem que les famílies de Sabadell tinguem accés a producte agroecològic però:

  • Amb prou oferta de productes com per no haver d’anar al mercat convencional (grans superfícies).
  • Prou amplitud d’horari com perquè la compra s’adapti a les nostres necessitats laborals i familiars.
  • Coherent amb els nostres principis de democràcia, horitzontalitat i cerca del bé comú enlloc de l’enriquiment.
  • Sense que s’hagi de dedicar temps a la gestió, sinó a altres tasques (cura de persones, activisme en altres organitzacions, activitats familiars, defensa de la sobirania alimentària, etc.).

 

 

qui som, què hem fet

ANTECEDENTS
La idea de crear ecobotigues amb criteris d’agroecologia sorgeix de PiC Vallès, una plataforma que agrupa a persones consumidores i productors/es del Vallès Occidental per teixir ponts entre el camp i la taula, i per impulsar l’agroecologia..

LA COOPERATIVA I ECOBOTIGA EL RODAL
A Sabadell hem creat una cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre (El Rodal SCCL) per crear i gestionar l’ecobotiga. La cooperativa té diferents nivells de participació:

  • El Consell rector: formada per activistes, porta la gestió i condueix la cooperativa.
  • El grup promotor: persones implicades en la cooperativa que fan diferents tasques en funció de les necessitats i del temps de què disposen.
  • Les sòcies i els socis: són la base del projecte, les que prenen les decisions importants en assemblea i qui escull el Consell rector.

A Terrassa s’ha obert com a resultat de tot aquest procès L’Egarenca. Ambdós col·lectius compartim informació, coneixements, proveïdors i experiències.