el estatuts de la cooperativa

Descarrega els estatuts en vigor d’El Rodal SCCL.

el consell rector

Persones integrants del Consell rector de la cooperativa escollides a l’assemblea constituent de 2018:
  • Mireia Bou, presidenta.
  • Feliu Madaula, secretari.
  • Carles Sedó, vicepresident.
  • Laura Vicens, tresorera.
  • Miquel Marquès, vocal.
  • Eva Rubio, vocal.

qui som, què hem fet

ANTECEDENTS
La idea de crear ecobotigues amb criteris d’agroecologia sorgeix de PiC Vallès, una plataforma que agrupa a persones consumidores i productors/es del Vallès Occidental per teixir ponts entre el camp i la taula, i per impulsar l’agroecologia.

LA COOPERATIVA I ECOBOTIGA EL RODAL
A Sabadell hem creat una cooperativa de consumidores i usuaris sense afany de lucre (El Rodal SCCL) per crear i gestionar l’ecobotiga. La cooperativa té diferents nivells de participació:

  • El Consell rector: formada per activistes, porta la gestió i condueix la cooperativa.
  • Les comissions de treball que porten temes específics (activitats socials i d’aprenentatge, local, productores…).
  • El grup promotor: persones implicades en la cooperativa que fan diferents tasques en funció de les necessitats i del temps de què disposen.
  • Les sòcies i els socis: són la base del projecte, les que prenen les decisions importants en assemblea i qui escull el Consell rector.

A Terrassa s’ha obert com a resultat de tot aquest procès L’Egarenca. Ambdós col·lectius compartim informació, coneixements, proveïdors i experiències.